ALELLA VINÍCOLA

Dades del projecte

Superfície          1.000 m²

 Ubicació

Alella, Barcelona

Estat

En construcció

Categoria

Bodegues

Tipus de projecte

Rehabilitació de cobertes