Habitatge plurifamiliar

Habitatge unifamiliar

Habitatge plurifamiliar

Habitatge plurifamiliar

Habitatge plurifamiliar

Centre sociocultural, teatre i residència

Habitatge plurifamiliar

Habitatge unifamiliar aïllat

Habitatge plurifamiliar

Teatres, sales d’esdeveniments i hotel

Habitatge plurifamiliar

Habitatge unifamiliar

Habitatge plurifamiliar

Habitatge plurifamiliar i oficines

Habitatge plurifamiliar

Oficines

Habitatge plurifamiliar

Hotel 4*

Centre esportiu

Habitatge plurifamiliar

Local comercial i rehabilitació

Habitatge unifamiliar

Habitatge unifamiliar

Habitatge unifamiliar aïllat

Habitatge plurifamiliar

Habitatges  unifamiliars adossats